10 อันดับเกมที่ใช้เวลาในการเล่นยาวนานสุดๆ เล่นจนเบื่อต้องแว็บไปเล่นเกมอื่นหลายรอบ!!

10 อันดับเกมที่ใช้เวลาในการเล่นยาวนานสุดๆ เล่นจนเบื่อต้องแว็บไปเล่นเกมอื่นหลายรอบ!! นอกเหนือจากระบบการเล่น เนื้อเรื่อง และงานภาพแล้วนั้น “ความคุ้มค่า” หรือระยะเวลาที่ผู้เล่นจะได้คลุกคลีกับคอนเทนท์ทั้งหลายในเกม ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อ/เล่นผลงานเกมต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียง 10 อันดับเกมที่ใช้เวลาในการเล่นจบครบสมบูรณ์ (เคลียร์เนื้อเรื่อง, เควสเสริม, ความลับของเกม ฯลฯ) จาก How Long to Beat เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสถิติของเกมต่างๆ ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นจบ

Read more